Cili është treguesi vizual i pjerrësisë së afrimit dhe si funksionon VASI

Treguesi i pjerrësisë së qasjes vizuale (VASI)është një sistem i krijuar për të ofruar udhëzime vizuale për pilotët gjatë fazës së afrimit të një fluturimi.Ai ndihmon pilotët në ruajtjen e rrugës së saktë të rrëshqitjes për një ulje të sigurt.Sistemet VASI gjenden zakonisht në aeroporte dhe janë një mjet thelbësor për pilotët, veçanërisht gjatë kushteve me shikueshmëri të ulët.

VASI

Pra, si funksionon VASI?TëSistemi VASIzakonisht përbëhet nga një seri dritash të rregulluara në një konfigurim specifik pranë pistës.Këto drita janë të koduara me ngjyra për t'i treguar pilotit nëse janë në rrugën e duhur të rrëshqitjes.Sistemi VASI mund të jetë ose një konfigurim me dy ose tre shirita, ku çdo shirit përmban një grup dritash.

Në një sistem VASI me dy shirita, dritat janë rregulluar në atë mënyrë që nëse piloti sheh dritat e kuqe, ato janë shumë të ulëta, dritat e bardha tregojnë rrugën e duhur të rrëshqitjes dhe nëse piloti sheh një kombinim të dritave të kuqe dhe të bardha, ato janë pak më poshtë shtegut të rrëshqitjes.Nga ana tjetër, një sistem VASI me tre shirita ofron udhëzime edhe më të sakta, me rreshtin e sipërm të dritave që tregojnë se avioni është shumë i lartë, rreshti i mesëm tregon rrugën e saktë të rrëshqitjes dhe rreshti i poshtëm që tregon se avioni është shumë i ulët.

Sistemi VASIpunon në bazë të parimit të iluzionit optik.Kur piloti është në rrugën e duhur të rrëshqitjes, ai do të shohë një kombinim specifik dritash, duke sinjalizuar se janë në lartësinë optimale për një ulje të sigurt.Nëse piloti devijon nga rruga e duhur e rrëshqitjes, ngjyra dhe pozicioni i dritave do të ndryshojnë, duke paralajmëruar pilotin që të rregullojë lartësinë e tij në përputhje me rrethanat.

Sistemi VASI është një ndihmë thelbësore për pilotët, veçanërisht gjatë fazës kritike të uljes.Ai siguron një referencë vizuale të besueshme për të ndihmuar pilotët të mbajnë këndin dhe lartësinë e duhur të afrimit, duke reduktuar rrezikun e uljes së shkurtër ose të gjatë në pistë.Për më tepër, sistemet VASI janë veçanërisht të vlefshme gjatë operacioneve gjatë natës ose në kushte të pafavorshme moti kur sinjalet vizuale mund të jenë të kufizuara.

Përveç ndihmës së pilotëve në ruajtjen e rrugës së saktë të rrëshqitjes, sistemet VASI kontribuojnë gjithashtu në sigurinë e përgjithshme në aeroporte.Duke ofruar një referencë vizuale të standardizuar për pilotët, VASI ndihmon në reduktimin e gjasave për inkursione në pistë dhe kontribuon në efikasitetin e përgjithshëm të operacioneve të trafikut ajror.

Si përfundim, treguesi i pjerrësisë së qasjes vizuale (VASI) është një mjet jetik për pilotët, duke ofruar udhëzime thelbësore vizuale gjatë fazës së afrimit të një fluturimi.Duke përdorur një seri dritash të koduara me ngjyra, sistemi VASI ndihmon pilotët në ruajtjen e rrugës së saktë të rrëshqitjes për një ulje të sigurt.Kontributi i tij në sigurinë dhe efikasitetin e aviacionit nuk mund të mbivlerësohet, duke e bërë atë një tipar të domosdoshëm në aeroportet anembanë botës.

Sistemi VASI

Koha e postimit: Mar-20-2024